Biomedisch Interfacultair Congres
Header

Het BIC 2014 zit er weer op! Het was een mooie, interessante dag met leuke sprekers en stands.

De commissie is erg trots op het geweldige resultaat en wil graag iedereen bedanken voor hun medewerking en aanwezigheid. Dankzij jullie is de dag een groot succes geworden.

Wij hopen jullie allemaal weer te zien op het BIC 2016!

Welkom op de website van het BIC!

Op zaterdag 14 juni wordt de 8e editie van het BIC georganiseerd met als thema Stress-Related Disorders. Het BIC 2014 begint om 09.45 uur en zal plaatsvinden in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht.

Het BIC is een congres voor studenten Biomedische Wetenschappen met gastsprekers, workshops en informatie over carrière- en stagemogelijkheden. Ook studenten van gerelateerde studies, zoals Biologie, Farmacologie en andere studies, zijn van harte welkom op het BIC 2014.

We hopen jullie allemaal te zien bij het BIC 2014!

 

Welcome to the website of BIC!

Saturday June 14th we organize the 8th edition of the Biomedical Interfacultary Congress. The theme will be Stress-Related Disorders. The congress will start at 09.45 am and will be held in the University Medical Centre in Utrecht.

BIC is a congress endowed with guest lectures, workshops and information about career possibilities and internships especially for students in Biomedical Sciences. Intersted students from other related studies, such as Biology and Farmacology are very welcome as well.

We hope to see you at BIC 2014!

 

Graag willen we jullie ook nog even attenderen op het volgende:MOSA poster

MOSA CONFERENCE 2014

Het is al bijna zo ver, op 18 juni 2014 vindt Mosa Conference plaats. Het congres zal dit jaar voor het eerst plaatsvinden in het MECC. Op deze nieuwe en mooie locatie zal het congres in het thema ‘THE CIRCLE OF LIFE – The Journey from Creation to Degeneration’ plaatsvinden. Tijdens Mosa Conference 2014 wordt je meegenomen op een reis door de verschillende levensstadia: van baby naar volwassene, naar oudere.

Dit jaar zullen er net als voorgaande jaren erg leuke, interessante en leerzame lezingen en workshops worden gehouden door de beste sprekers die naar Maastricht afreizen om jou iets te vertellen over hun expertise in het kader van de levensstadia.

Prof. Dr. Theo Doreleijers zal een lezing houden over het jonge criminele brein. Dr. Janneke Wittekoek zal je alles vertellen over cardiovasculaire aandoeningen bij volwassenen. Ten slotte zal Prof. Dr. Rudi Westendorp spreken over hoe je gezond oud kunt worden. De workshops zullen het thema rond de levensstadia nog verder uitdiepen.

Op 18 juni vindt in het MECC ook het jaarlijkse congres Biomedica plaats. Als bezoeker van Mosa Conference 2014 krijg je de mogelijkheid om over de informatiemarkt van Biomedica te lopen en de posters te bekijken.

Kortom, Mosa Conference 2014 voorspelt een fantastisch interessante dag te gaan worden!

De kaartjes zijn online verkrijgbaar via onze site: www.mosa-conference.nl

Tot dan!

Dop Bär heeft het grootste deel van zijn leven als onderzoeker in de neurowetenschappen doorgebracht. Na zijn promotie over het werkingsmechanisme van neuropeptiden werd hij aangesteld in de vakgroep Neurologie, en zette daar het laboratorium voor Experimentele Neurologie op. Ziektes die bestudeerd werden kwamen voort uit de klinisch-neurologische aandachtsvelden: spierschade en ALS uit de neuromusculaire kliniek, en de beroerte uit de cerebrovasculaire hoek. Neurodegeneratie was eigenlijk de noemer van alle onderzoek, of het nu de spier betrof, of het motorneuron uit het ruggenmerg, of zenuwcellen uit het brein.

In 2003 is het onderzoek gestaakt, het lab met enige weemoed verlaten, en is de taak om de bachelor/master Biomedische Wetenschappen in Utrecht vorm te geven op de schouders genomen. Later, in 2005, kwam het opzetten van een Graduate School Life Sciences er bij. In die School is nu nog steeds veel te doen, het gaat immers om onderwijs aan ruim 600 masterstudenten in 13 programma’s bij 3 faculteiten (geneeskunde, diergeneeskunde en bèta), en 1200 PhD studenten. Er gebeurt – gelukkig – veel in onderwijs: MOOC’s, geflipt onderwijs, blended learning, instroom van uit de hele wereld, waardoor onderwijs, dat toch al kleurrijk en boeiend was, alleen maar leuker en uitdagender wordt.

Een symposium als BIC is een mooie gelegenheid om nu al breder te kijken dan de eigen opleiding, om nieuwe kennis en kennissen op te doen (netwerk), en om na te denken over carrièremogelijkheden. Het succes van BIC kun je o.a. afmeten aan het feit dat het is uitgegroeid tot een landelijk congres, na begonnen te zijn als initiatief van één der opleidingen. Na Nederland de wereld? De wereld is het speelterrein van elke biomedisch wetenschapper, dus ‘think BIC’.

Prof. dr. Stanley Brul is opleidingsdirecteur van de Bachelor Biomedische wetenschappen en master track coördinator Biochemistry & Metabolic Disease aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Brul is nauw betrokken bij het Honours Programma voor excellente studenten en is onder andere coördinator van het vak Molecular Systems Biology. Fundamenteel onderzoek koppelt hij aan maatschappelijk nut als voorzitter van het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) en adviseur bij Unilever en andere bedrijven.

Het onderzoek van prof. dr. Brul richt zich op microbiële voedselveiligheid. Brul heeft chemie aan de UvA gestudeerd en omdat hij graag wilde weten hoe cellen functioneren en biologische systemen werken, koos hij in het derde jaar voor het hoofdvak Biochemie. Volgens prof. dr. Brul is het de vraag hoe stukken kennis van biomedische bouwstenen in elkaar passen om het mechaniek van levende cellen en organismen  te begrijpen. Voor de geneeskunde leidt dat tot ongekende mogelijkheden van ziekte preventie, diagnose en therapie.

Door zijn aandeel in de opleiding Biomedische wetenschappen aan de UvA ondersteunt hij het Biomedisch Interfacultair Congres 2014. BIC minds have no time for worries!

Ron de Kloet is gefascineerd door de vraag hoe het mechanisme van “resilience” ofwel van veerkracht en herstellingsvermogen nog gestimuleerd kan worden in zieke hersenen door gebruik te maken van de werking van het stresshormoon cortisol.

Dit hormoon werkt als een tweesnijdend zwaard: het is de ‘spice of life’ was het devies van Hans Selye, die het woord ‘stress’ bedacht, want het helpt je met een dreiging om te gaan, ervan te leren en dat is handig voor de toekomst. Maar…, als er geen informatie is die je bij een dreiging helpt voorspellen wat er zal gebeuren, je in onzekerheid laat met een voorgevoel dat het niet goed afloopt, dan richt hetzelfde hormoon het organisme naar verloop van tijd ten gronde. Dus een belangrijke vraag is hoe de werking van cortisol kan veranderen van beschermend naar beschadigend. Wat is de oorzaak en wat zijn de gevolgen?

Het BIC 2014 ‘Stress’ thema raakt iedereen en heeft voor elk wat wils, van gen tot gedrag en van gezondheid tot ziekte.

Het onderzoek van prof. dr. Paul Lucassen, hoogleraar Plasticiteit van het Brein aan de UvA, gaat onder andere over de gevolgen van blootstelling aan stress in de vroege jeugd. Lucassen vindt het een geweldige tijd om onderzoek te doen: het veld waarin hij werkt is relatief nieuw, erg interessant en ontwikkelt zich erg snel.

Er is steeds meer bewijs dat het jonge, nog rijpende brein erg kwetsbaar is in de vroege jeugd. Stress in het vroege leven kan dan ook structurele en functionele veranderingen veroorzaken die op latere leeftijd consequenties kunnen hebben voor het omgaan met stress, voor geheugenproblemen of voor een verminderde aanmaak van nieuwe hersencellen (neurogenese). De rol van voeding en zorg door de moeder in het vroege leven is hierbij van groot belang. De groep van Lucassen richt zich onder andere op ‘early life programming’, waarbij de rol van vroege blootstelling aan stresshormonen, de kwaliteit van moederzorg en moedermelk en hun effecten op het latere leven bestudeerd worden.

Dankzij zijn expertise op het gebied van stress in de vroege jeugd ondersteunt hij het Biomedisch Interfacultair Congres 2014. BIC minds have no time for worries!